เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวามคม 2560

โอกาสนี้ ได้ประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน และประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 904 คนกำหนดการรับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2560

ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา รวม 1,182 ท่าน

ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้กำหนดจัดพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีประทาน ปริญญาบัตร ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.

กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร วันที่ 11 ธันวาคม 2561 วันซ้อมย่อย วันที่ 12 ธันวาคม 2561 วันซ้อมใหญ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 วันรับจริงเรียนปริญญาโทออนไลน์
การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท สามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพียงคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรผ่านการรับรองโดย
สกอ.และ ก.พ.

ข่าวสาร

รับสมัครเรียนปริญญาโทออนไลน์ ทั่วประเทศ

   รับสมัครด่วน!! ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 1/2561 เปิดเรียน เดือน สิงหาคม นักศึกษาสามารถแจ้งสถานที่สอบได้ตามจังหวัดที่กำหนดสอบหรือจังหวัดใกล้เคียง รับสมัครทั่วประเทศ

    ติดต่อโดยตรงที่ อาจารย์จิราพร โทร. 085-227-0899 ,044-307340 หรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ : เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 e - mail : wtujiraporn@gmail.com

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาโท

   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

   ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์
เรียนปริญญาโทออนไลน์

ค่าใช้จ่าย

   ระดับปริญญาโท (สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 14 เดือน) จำนวน 36-39 หน่วยกิต
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท)

   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต** (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000 บาท)


เรียนปริญญาโทออนไลน์

สมัครเรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เรียนปริญญาโทออนไลน์  ID : wtuonline เรียนปริญญาโทออนไลน์  ID : 0852270899
เรียนปริญญาโทออนไลน์ ID : @wtuonline

เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์
เรียนปริญญาโทออนไลน์


เรียนปริญญาโทออนไลน์**หมายเหตุ ** ทำตามขั้นตอน 1, 2, 3

1. กรอกเอกสารสมัครออนไลน์    กรอกเอกสารแบบออนไลน์
2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน    พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3. ส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน    ส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบการสมัครเป็นนิสิต

2. ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิต สามารถนำไปยื่นที่ธนาคารได้

3. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 1 และ ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิตตามข้อ 2 แล้วให้ดาว์นโหลดเอกสารด้านซ้ายมือของท่านทั้งหมด

คณะและหลักสูตร

คณะและหลักสูตรปริญญาโท

   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน ,
      สาขาการจัดการและการตลาด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ,
      สาขาหลักสูตรและการสอน
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์

VDO เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน2558. ณ สวนอัมพรศูนย์สอบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- วิทยาเขตบุรีรัมย์
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดบึงกาฬ
- จังหวัดศรีสะเกษ
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดสกลนคร
- จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาคเหนือ

- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดแพร่
- จังหวัดพะเยา
- จังหวัดตาก
- จังหวัดพิจิตร

ภาคกลาง

- วิทยาเขตกาญจนบุรี
- วิทยาเขตวัชรพล(จังหวัดกรุงเทพฯ)
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดลพบุรี

ภาคใต้

- จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดภูเก็ต
- จังหวัดตรัง

ภาคตะวันออก

- จังหวัดระยอง
- จังหวัดชลบุรี


ต่างประเทศ

- ญี่ปุ่น
- เกาหลีใต้

Gallery

ติดต่อเราหากคุณต้องการสอบถาม หรือต้องการทราบรายละเอียดใดๆ
รวมไปถึงคำแนะนำ เพียงคุณกรุณากรอกข้อมูลในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน เราจะรีบติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ)

เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 wtujiraporn@gmail.com

เรียนปริญญาโทออนไลน์ ID : wtuonline

เรียนปริญญาเอก.com เวสเทิร์นออนไลน์

ที่ตั้งเว็บบอร์ด

   ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

532   ปริญญาโท โดย นนนที วันที่ 9 ธ.ค. 60   อ่าน 643 ออกความเห็น 0
531    การขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหาร..>>> โดย ปุญณิศา* วันที่ 19 พ.ย. 6   อ่าน 745 ออกความเห็น 1
530   การรับปริญญาบัตร โดย พชรพลอย* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 797 ออกความเห็น 1
529   ค่าเทอมแพงไหมค่ะ โดย อภิสรา วันที่ 28 ส.ค. 6   อ่าน 1870 ออกความเห็น 4
528   สงสัยเรื่องการเทียบโอนค่ะสาขาบริหารธุรกิจ..>>> โดย น้ำทิพย์* วันที่ 11 ส.ค. 6   อ่าน 954 ออกความเห็น 1