เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวามคม 2560

โอกาสนี้ ได้ประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน และประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 904 คน

เรียนปริญญาโทออนไลน์
การศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นหลักสูตรการเรียนที่เปิดสอนในระดับปริญญาโท สามารถเรียนได้ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน เพียงคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เรียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลักสูตรผ่านการรับรองโดย
สกอ.และ ก.พ.ทำไมต้องเรียนออนไลน์ ม.เวสเทิร์นออนไลน์

อ่านรายละเอียดข่าวสาร

รับสมัครเรียนปริญญาโทออนไลน์ ทั่วประเทศ

   รับสมัครด่วน!! ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 นักศึกษาสามารถแจ้งสถานที่สอบได้ตามจังหวัดที่กำหนดสอบหรือจังหวัดใกล้เคียง รับสมัครทั่วประเทศ

    ติดต่อโดยตรงที่ อาจารย์จิราพร โทร. 085-227-0899 ,044-307340 หรือส่งเอกสารการสมัครมาที่ : เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 e - mail : wtujiraporn@gmail.com

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาโท

   ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

   ยกเว้นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ที่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์
เรียนปริญญาโทออนไลน์

ค่าใช้จ่าย

   ระดับปริญญาโท (สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 14 เดือน) จำนวน 36-39 หน่วยกิต
(ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 140,000 บาท)

   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต** (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 168,000 บาท)


เรียนปริญญาโทออนไลน์

สมัครเรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์กรณีต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เรียนปริญญาโทออนไลน์  ID : wtuonline เรียนปริญญาโทออนไลน์  ID : 0852270899
เรียนปริญญาโทออนไลน์ ID : @wtuonline

เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์
เรียนปริญญาโทออนไลน์


เรียนปริญญาโทออนไลน์**หมายเหตุ ** ทำตามขั้นตอน 1, 2, 3

1. กรอกเอกสารสมัครออนไลน์    กรอกเอกสารแบบออนไลน์
2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน    พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
3. ส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน    ส่งใบแจ้งยอดการชำระเงิน

1. กรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบการสมัครเป็นนิสิต

2. ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิต สามารถนำไปยื่นที่ธนาคารได้

3. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 1 และ ปริ้นแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนิสิตตามข้อ 2 แล้วให้ดาว์นโหลดเอกสารด้านซ้ายมือของท่านทั้งหมด

คณะและหลักสูตร

คณะและหลักสูตรปริญญาโท

   หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน ,
      สาขาการจัดการและการตลาด
   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ,
      สาขาหลักสูตรและการสอน
   หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์

เรียนปริญญาโทออนไลน์

VDO เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน2558. ณ สวนอัมพรศูนย์สอบ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- วิทยาเขตบุรีรัมย์
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดบึงกาฬ
- จังหวัดศรีสะเกษ
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดสกลนคร
- จังหวัดหนองบัวลำภู

ภาคเหนือ

- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดแพร่
- จังหวัดพะเยา
- จังหวัดตาก
- จังหวัดพิจิตร

ภาคกลาง

- วิทยาเขตกาญจนบุรี
- วิทยาเขตวัชรพล(จังหวัดกรุงเทพฯ)
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดลพบุรี

ภาคใต้

- จังหวัดนครศรีธรรมราช
- จังหวัดภูเก็ต
- จังหวัดตรัง

ภาคตะวันออก

- จังหวัดระยอง
- จังหวัดชลบุรี


ต่างประเทศ

- ญี่ปุ่น
- เกาหลีใต้

Gallery

ติดต่อเราหากคุณต้องการสอบถาม หรือต้องการทราบรายละเอียดใดๆ
รวมไปถึงคำแนะนำ เพียงคุณกรุณากรอกข้อมูลในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน เราจะรีบติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (เรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั่วประเทศ)

เลขที่ 72/14 ม.5 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-307340 มือถือ 085-227-0899 wtujiraporn@gmail.com

เรียนปริญญาโทออนไลน์ ID : wtuonline

เรียนปริญญาเอก.com เวสเทิร์นออนไลน์

ที่ตั้งเว็บบอร์ด

   ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

546   วิธีหาเงินยุคโควิค โดย TopTap วันที่ 14 มี.ค   อ่าน 368 ออกความเห็น 0
545   นักลงทุนมืออาชีพ โดย CafeCa วันที่ 14 มี.ค   อ่าน 210 ออกความเห็น 0
544   แลกฟรีเครดิต โดย PrePre วันที่ 14 มี.ค   อ่าน 204 ออกความเห็น 0
543   งานแลกเงินทุน โดย ManMan วันที่ 14 มี.ค   อ่าน 209 ออกความเห็น 0
542   เกมส์การเงินไม่ลงทุน โดย Dana วันที่ 14 มี.ค   อ่าน 194 ออกความเห็น 0